Hem

Välkommen till Staffansgården

Staffansgården bedriver gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS §9 och SoL.
Vi arbetar på antroposofisk grund och är medlem i Camphill rörelsen.
Vi har tillstånd för 35 platser på boende och 43 platser i daglig verksamhet.

Vi har två lediga platser just nu på boende och fem lediga i daglig verksamhet. Vi har öppnat en ny gruppboende i Friggesund.

 

 

20090226165149