Hem

Välkommen till Staffansgården

Staffansgården bedriver gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS §9 och SoL.
Vi arbetar på antroposofisk grund och är medlem i Camphill rörelsen.
Vi har tillstånd för 30 platser.

Vi har en ledig plats

20090226165149