Hem

Välkommen till Staffansgården

Staffansgården bedriver gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS §9 och SoL.
Vi arbetar på antroposofisk grund och är medlem i Camphill rörelsen.
Vi har tillstånd för 35 platser på boende och 43 platser i daglig verksamhet.

Vi har inga lediga platser just nu på boende men fem lediga i daglig verksamhet. Vi är på gång att bygga en ny gruppboende som bör vara färdig på hösten 2018 och då blir det några lediga platser. Samt vi har fått nya  platser i daglig verksamhet.

20090226165149