Hem

Välkommen till Staffansgården

Staffansgården bedriver gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS §9 och SoL.
Vi arbetar på antroposofisk grund och är medlem i Camphill rörelsen.
Vi har tillstånd för 30 platser.

Vi har inga lediga platser på boende men två lediga i daglig verksamhet. Vi är på gång att bygga en ny gruppboende som bör vara färdig på hösten 2018.

20090226165149