Mickelsgården

Mickelsgården

Mickelsgården finns ca. 3km från själva Staffansgården i Delsbo.
Där bedrivs biodynamisk odling och jordbruk.
Samt ljusverkstad och liten smedja.
Det finns fyra boendehus; Mickelhuset, Mercurius, Mittenhuset och Johannihuset

20090226164355

20090226164423

20090226164508

20090226164449

 

 

20090305095555

Vedhantering är en viktig arbetsuppgift året runt

20090305095610

Värmecentral

20090305095633

20090305095701

Fjällko besättning

20090305095740

Bastu vid ån