Samlingssalen

Samlinglokalen

I Salen är det veckosamling för alla bybor och medarbetare i början och slutet av varje arbetsvecka.
Här arrangeras även kulturevenemang som teater, musik skolans avslutning, konserter, julmarknader, kör, musik, dans, Bothmer gymnastik och euritmi.
Salen kan även bokas av utomstående för dylika ändamål.
Är du intresserade kontakta oss, kontoret 0653-16850.

20090303094012

 

samlings2

20090303093905

20090303093942