Lediga jobb

        Staffansgården Camphill Bygemenskap

i Delsbo

söker sjuksköterskan

Platsbeskrivning

Staffansgården är en ideell förening som bedriver boende och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har tillstånd för 35 platser och sysselsätter drygt 100 medarbetare. Verksamheten är antroposofiskt orienterad.

Tillsammans formar medarbetarna och de boende (bybor) det dagliga livet i boende och verkstäder. Bostäderna utgörs av 7 hus där 4-5 bybor har sitt boende. Verkstäderna består nu av väveri, pappersverkstad, snickeri, bageri, hushåll med matlagning, trädgård, jordbruk med djurskötsel, vaktmästeri. Målsättningen är att medarbetare och bybor tillsammans utformar ett aktivt kulturliv, socialt liv samt arbetsliv.

Anställningsvillkor

Staffansgården söker sjuksköterskan

Tjänsten är 75% men kan ökas till 100% med uppgifter i ledningsgruppen eller att arbeta i boendet.

Kollektivavtal finns. Vi erbjuder flextid och har friskvård. Vi erbjuder regelbunden vidareutbildning, handledning samt stor möjlighet till personlig utveckling.

Arbetet är självständig med tätt samarbete med ledningsgruppen och medarbetare. Sjuksköterskan arbetar för (brukarnas=) bybornas bästa med helhetssyn på människan och har alltid bybons fysiska, psykiska och sociala behov som utgångspunkt.

Utbildning/Erfarenhet

Kvalifikationskrav är sjuksköterskeexamen. Tidigare erfarenhet inom arbetsledning och omsorg är meriterande. 

Vi lägger ett stort vikt på personlig lämplighet och social kompetens. Körkort är ett krav.

Ansökan

Snarast eller senast den 1 augusti 2023 vill vi ha Din ansökan med meritförteckning.

Adress: Matti Remes, Staffansgården, Furugatan 1, 824 71 Delsbo.

matti.remes@staffansgarden.com

www.staffansgarden.com