Ekologi och Miljö

Ekologi och Miljö

Arbetet med biodynamisk odling och bevarande av den biodynamiska mångfalden är centralt när det gäller våra odlingar och det ekologiska jordbruket.
Vi tillämpar sopsortering och kompostering av matavfall.
Våra hus har ett slutet värmesystem och uppvärmning sker med hjälp av vår solfångaranläggning samt eldning med ved eller pellets.
Naturhänsyn tas även vid alla inköp till gården och alla produkter är uteslutande ekologiskt odlade eller miljömärkta.
Bakom huvudbyggnaden finns även en reningspark.

 

20090226141711

20150721_105134