Föreningens historia

Föreningens historia

Föreningen Staffansgården grundades pingsthelgen 1975.

Staffansgården är en avknoppning av Årstagården i Stockholm. Det grundades av Stella Hällström och Lotti Lorenz.  De ungdomar som hade blivit för gamla att vara kvar flyttade med några medarbetare till Delsbo för att starta en ny verksamhet. Man ville bygga upp en ny gemenskap där medarbetare och boende ( vi använder benämningen bybor) skulle bo och arbeta tillsammans. Som förebild och inspiration stod Camphill rörelsen, som är en världsomfattande verksamhet, vilket också bygger på antroposofiska idéer.

Från början av 1980 talet har Staffansgården varit medlem i Camphill rörelsen.
Sedan dess har verksamheten utvecklats till att i dagsläget omfatta totalt 30 bybor fördelade på 8 olika bostadshus och omkring 90 medarbetare.

Vi bedriver även ett samarbete med ett antal internationella kulturutbytesprogram och därför kan man även träffa volontärarbetare från hela världen hos oss.

20090305100928