Hem

Välkommen till Staffansgården

Staffansgården bedriver gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS §9 och SoL. Vi arbetar på antroposofisk grund och är medlem i Camphill rörelsen. Vi har tillstånd för 35 platser på boende och 43 platser i daglig verksamhet. Vi har en ledig platser just nu på boende och fem lediga i daglig verksamhet.

20090226165149

Lediga platser

2

Boende

5

Daglig verks